ინსტალაცია

ინსტალაცია

ჩვენ გვყავს ადამიანთა საკუთარი ჯგუფი, რომლებსაც შეუძლიათ საზღვარგარეთ წასვლა, რათა დაეხმარონ ჩვენს კლიენტებს ზედამხედველობის, ადგილზე მენეჯმენტისა და სამონტაჟო სამუშაოებში.ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ EPC პროექტები საზღვარგარეთის რეგიონებში.